Adatkezelő adatai

Név: Lilkor Korlátolt Felelősség Társaság
Cégjegyzékszám:
02 09 087398
A cég székhelye: 7632 Pécs, Anikó utca 16. 3. em. 10. ajtó
Telefon: 06306132730
Email:
info@lilkor.hu


A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő weboldalán (https://lilkor.hu) online üzenet küldése, árajánlat kérése esetén: név, elektronikus levélcím (e-mail cím) és opcionálisan telefonszám.

Az egyes adatkezelések célja és jogalapja: Online üzenet küldése, árajánlat kérése
Cél:
az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.
Jogalap: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai:
az adatokat az Adatkezelő addig és annak függvényében kezeli, amíg annak célja és jogalapja fennáll.

Az érintett jogai

Hozzáférési és egyéb jogok
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Igényérvényesítés, panaszjog
Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a NAIH-hoz fordulhat és panaszt tehet.

Sütik („Cookies”)

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

A böngésző beállításokban beállítható a cooki-k törlése a lap bezárásakor minden alkalommal automatikusan.

 

Adatkezelés